ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

1 ಮೀಟರ್ HHO PTFE ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಪೈಪ್ ಮೆದುಗೊಳವೆ OD 8mm x ID 6mm ವರೆಗೆ 260 °C ಪ್ರಬಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಿರೋಧಕ

ಉಳಿಸಿ 20% ಉಳಿಸಿ 20%
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 5.00
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 5.00 - ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 5.00
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 5.00
ಈಗಿನ ಬೆಲೆ € 3.98
€ 3.98 - € 3.98
ಈಗಿನ ಬೆಲೆ € 3.98
ಬಣ್ಣ: ಬ್ಲಾಕ್