ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ 1/4" BSPT ಪುಶ್-ಇನ್ 8 mm ID SS316 ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್

ಉಳಿಸಿ 65% ಉಳಿಸಿ 65%
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 13.90
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 13.90 - ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 13.90
ಮೂಲ ಬೆಲೆ € 13.90
ಈಗಿನ ಬೆಲೆ € 4.80
€ 4.80 - € 4.80
ಈಗಿನ ಬೆಲೆ € 4.80