ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸಿಲೈಂಡರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಂಜಿನೆಯ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂವಹನ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ

ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸಿಲೈಂಡರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಂಜಿನೆಯ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂವಹನ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 

ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ HHO ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 47% ವರೆಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಟ್ರಕ್‌ಗಳು HHO ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ ಉಚಿತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ತಜ್ಞರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಹೊಸ HHO ಕಿಟ್ iX-ಸೆಲ್ 2022 ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ 🚀