ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ಪೂರ್ಣ HHO ಕಿಟ್ iX ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮರಳಿದೆ
ಪೂರ್ಣ HHO ಕಿಟ್ iX ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮರಳಿದೆ

12L ನಿಂದ 32L ವರೆಗೆ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ HHO ಕಿಟ್‌ಗಳು - ದೋಣಿಗಳು, ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು